Bl1. L1.1. To be in Present Simple UA

Bl1. L1.1. To be in Present Simple UA

0

На цьому уроці ми розглянемо з вами професії, суб'єкти (займенники) в англійській мові, а також розберемо конструкцію to be.

Основними займенниками в англійській є Subject Pronouns - особисті займенники. Вони відповідають на питання хто? або що?0
Установіть відповідність між словом та його перекладом. Клікніть на слово, а потім на його переклад.
/

he
вони
you
they
it
він
ти
she
we
ми
она
воно
Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0

Useful Words:

a doctor – лікар
a teacher – вчитель
an engineer – інженер
a shop assistant – консультант і магазині
a lawyer – юрист

a policeman – поліцейський
an economist – економіст
a driver – водій
a worker – робочий
a nurse – медсестра
at – в, на

home – дім
work – робота
a university – університет
good – хороший
fine – добре, файно
bad – поганий, погано

0
Перекладіть. Клікніть на слово, а потім на його переклад.
/

a doctor
an engineer
вчитель
інженер
a shop assistant
юрист
a lawyer
лікар
a teacher
консультант у магазині
a driver
водій
поганий
bad
Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Перекладіть. Клікніть на слово, а потім на його переклад.
/

a worker
good
хороший
a policeman
робота
медсестра
університет
рабочий
поліцейський
a nurse
university
work
добре
fine
Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0

Тo be

Дієслово to be перекладається як «бути, існувати, знаходитися». На відміну від інших дієслів, воно відмінюється (змінюється) по особам та числам (am, is, are), а також має дві форми для минулого часу (was, were). Усі зміни відбуваються в залежності від того, у якій особі підмет (той, до якого відноситься це to be).

Питальні та заперечувальні речення з to be утворюються шляхом його зміни, без допоміжних дієслів.

В нашій таблиці є три форми речень. Це стверджувальне (affirmative), заперечне (negative) і питальне (question). У будь-якому реченні, за деяким винятком, є підмет (суб'єкт). Це той, хто виконує якусь дію, або якому належить деяке інше слово. Він в таблиці блакитного кольору і позначений через S.

Також є to be. Це наше дієслово, яке змінюється в залежності від самого суб'єкта.

Зеленим в таблиці йде те, що може бути властивим конкретному суб'єкту. Це може бути якесь прикметник, іменник, вік або місце, де він може перебувати. Порядок слів у реченні завжди сталий і не можна слова міняти місцями. Це як математична формула. Розберемо зараз твердження.

Дієслово to be приймає форму am, коли говорять про себе I (я).

 • I am a doctor. – Я доктор.
 • I am fine. – Я в порядку.
 • I am at home. – Я (знаходжусь, перебуваю) вдома.
 • I am a lawyer – Я юрист.
 • I am Vera. – Я - Віра.

Дієслово to be приймає форму is, коли говорять про когось або щось у однині третьої особи (he - він, she - вона, it - воно).

 • Ann is a teacher. – Аня вчителька.
 • He is a policeman! – Він поліцейський!
 • It is at home. – Це (є) в мене вдома.
 • She is a nurse. – Вона медсестра.

Дієслово to be приймає форму are з  людьми або предметами у множині (we - ми, you - ви, they - вони). Також are завжди використовується з займенником you, яке в залежності від контексту може перекладатися як «ви», так і «ти», ввічливе «Ви» в однині.

 • You are at home. – Ти вдома.
 • We are at university. – Ми в університеті.
 • They are workers. – Вони робочі (робітники).
 • You are 5. – Тобі 5 (років).

 

0
Оберіть to be у правильній формі. Приклад: I am a teacher.
/

IKate.

Я - Катя.
am
is
are
Вы ответили верно!
0
Оберіть to be у правильній формі.
/

Shea driver.

Вона - водій.
am
is
are
Вы ответили верно!
0
Оберіть to be у правильній формі.
/

Theydoctors.

Вони лікарі.
am
is
are
Вы ответили верно!
0
Оберіть to be у правильній формі.
/

Shean economist.

Вона економіст.
am
is
are
Вы ответили верно!
0
Оберіть to be у правильній формі.
/

Itbad.

Це погано.
am
are
is
Вы ответили верно!
0
Оберіть to be у правильній формі.
/

Weat university.

Ми в університеті.
are
am
is
Вы ответили верно!
0
Выберите to be в правильной форме.
/

Ia shop assistant.

Я консультант в магазині.
am
is
are
Вы ответили верно!
0
Выберите to be в правильной форме.
/

Sheten.

Їй 10 (років).
am
is
are
Вы ответили верно!
0
Зробіть заперечувальні речення, написавши to be у правильній формі в пропуск.
/

Inot a lawyer.

Я не юрист.
Вы ответили верно!
0
Зробіть заперечувальні речення, написавши to be у правильній формі в пропуск.
/

Shenot an engineer.

Вона не інженер.
Вы ответили верно!
0
Зробіть заперечувальні речення, написавши to be у правильній формі в пропуск.
/

Theynot doctors.

Вони не лікарі.
Вы ответили верно!
0
Зробіть заперечувальні речення, написавши to be у правильній формі в пропуск.
/

Shenot a nurse.

Вона не медсестра.
Вы ответили верно!
0
Зробіть заперечувальні речення, написавши to be у правильній формі в пропуск.
/

Itnot fine.

Це не добре.
Вы ответили верно!
0
Зробіть заперечувальні речення, написавши to be у правильній формі в пропуск.
/

Wenot at home.

Ми не вдома.
Вы ответили верно!
0
Зробіть заперечувальні речення, написавши to be у правильній формі в пропуск.
/

Younot good.

Ти не хороший.
Вы ответили верно!
0
Зробіть заперечувальні речення, написавши to be у правильній формі в пропуск.
/

Shenot a policeman.

Вона не поліцейський.
Вы ответили верно!
0
Оберіть правильну відповідність зображення та перекладу до нього. Клікніть на правильну відповідь.
/

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Оберіть правильну відповідність зображення та перекладу до нього. Клікніть на правильну відповідь.
/

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Оберіть правильну відповідність зображення та перекладу до нього. Клікніть на правильну відповідь.
/

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Оберіть правильну відповідність зображення та перекладу до нього. Клікніть на правильну відповідь.
/

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Оберіть правильну відповідність зображення та перекладу до нього. Клікніть на правильну відповідь.
/

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Оберіть правильну відповідність зображення та перекладу до нього. Клікніть на правильну відповідь.
/

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0

 

 

Поставте питання до наступних зображень та дайте на них відповідь.

- Is he a worker? – Yes, he is.
- Is she a nurse? – No, he is not. He is a worker.