Bl6. L4.1. Obligations and negative modals UA

Bl6. L4.1. Obligations and negative modals UA

0

У цьому уроці ми будемо говорити про нестандартное модальне дієслово have to, зможемо з'ясувати різницю між must і have to. Чи є різниця між must not (не повинен) і do not have to (не повинен)? Також будемо говорити про особливі випадки використання need і дізнаємося чи можна вважати need і have to дійсно модальними дієсловами.

I must but do not have to.

0

Useful words:        

behaviorповедінка

tuxedoсмокінг

intermissionантракт

assignedпризначене (присвоєне)

acceptableприйнято

commenceпочинається

requiresвимагає

steerкерувати

ball gownбальна сукня

lozengesльодяники

0
Choose the correct answer.
/

Youwear a uniform in the school, this is a rule for everyone.

must
mustn't
should
shouldn't
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Youwear a suit at my wedding party.

must
mustn't
should
shouldn't
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Yougo to bed. You have an important test tomorrow.

must
mustn't
should
shouldn't
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Yoube quiet at the library.

must
mustn't
should
shouldn't
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

You wear high heels in the country. It's a bad idea.

must
mustn't
should
shouldn't
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Youdrink alcohol when you’re driving.

must
mustn't
should
shouldn't
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Iqueue if I want to get this tuxedo. We need it.

must
mustn't
shouldn't
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Your girlfriend take part in that play. We’ll be happy to see her on the stage.

should
shouldn't
mustn't
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Shh! Webe silent on the exhibition!

must
mustn't
shouldn't
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Youwear a ball gown at this party. There’s no dress code. All women will be in the evening dresses.

should
shouldn't
must
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Joego to the party, they didn't invite him.

should
shouldn't
must
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Hecome before the performance commences, otherwise he won’t be able to come in.

otherwise – в противном случае
should
shouldn't
mustn't
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Childreneat a lot of lozenges to be healthy.

must
should
shouldn't
Вы ответили верно!
0
Сhoose the correct translation.
/

behavior
смокінг
tuxedo
поведінка
призначене
антракт
прийнято
assigned
intermission
acceptable
Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Сhoose the correct translation.
/

commence
потребує
ball gown
починається
requires
бальна сукня
льодяник
керувати
steer
lozenges
Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0

Useful words:

1. media – засоби масової інформації

2. a tabloid – таблоїд

3. a talk show – размовне шоу

4. watch (TV)дивитися (телевізор на приклад)

5. breaking newsтермінові новини

6. a channel канал

7. a journalistжурналіст

8. game showігрове шоу

9. series серіал

10. a headline заголовок

11.refuseвідмовитися

12. according toвідповідно до/згідно з

13. a magazineжурнал

14. a newspaperгазета

15. a headlinerзірка, відома людина

16. an article стаття

17. title of a programme назва передачі

18. commercial реклама

19. teaserтизер

20. allow дозволяти

 

0
Choose the correct definition.
/

latest news
film with many episodes
advertisement
breaking news
a person who writes the news
commercial
a famous person
a journalist
serial
a headliner
Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Choose the correct word for the picture.
/

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Choose the correct word for the picture.
/

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Choose the correct word for the picture.
/

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Choose the correct translation.
/

Відмова.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Choose the correct translation.
/

Зірка, відома людина.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Choose the correct word for the picture.
/

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0

Have to

Спеціальна форма дієслова з часткою to - have to має особливе значення. Have to перекладається як повинен, зобов'язаний. Щось знайоме правда? Так перекладається і дієслово must, ось тільки відмінність між цими двома дієсловами є, зараз ми їх розберемо. Але спочатку позначимо його особливості та відмінності від основних модальних дієслів.

Наступне дієслово йде завжди після частинки to:

  • I have to work with a headliner of our tabloid. Я повинна працювати з зіркою нашого таблоїду.
  • We have to know the title of this programme. Ми повинні впізнати назву передачі.

Have може змінюватися в залежності від часу, в якому стоїть речення . У Present Simple він може мати форми (have, has), в Past Simple (had).

 

Для заперечення і питань необхідні допоміжні дієслова відповідних часів (don't, doesn't, didn't для заперечень) і (do, does, did для питань).

  • I don't have to read the newspapers.  Я не зобов'язаний читати газети.
  • Does she have to change the headline?  Вона зобов'язана змінити заголовок?
  • He didn't have to wear a tuxedo.    Він не був зобов'язаний надягати смокінг.
0

Випадки використання

1) Have to ми використовуємо коли говоримо про дію, що необхідно зробити, але на нас здійснюється певний зовнішній тиск, який має вплив.

 

  • You have to choose the headline according to the text of our article.  Ти повинен вибрати заголовок відповідно до тексту нашої статті (заголовок і текст не повинні розходитися).
  • You won't open the door. You have to take my key first.Ти не відкриєш двері. Ти повинен спочатку взяти мої ключі.

2) Наявність певного зобов'язання. Ми змушені щось зробити, адже є зобов'язання. Це можуть бути сімейні, посадові, робочі, договірні та інші зобов'язання. Найчастіше вони багаторазові.

  • She has to use these papers on the talk show.   Вона зобов'язана використовувати ці листочки на ток-шоу (тільки на цих листочках зберігається необхідна інформація для цього ток-шоу).
  • I have to finish an article to get more money.Я змушений закінчити статтю, щоб отримати більше грошей.

0
Choose the right answer.
/

Ana can't go to the cinema. Shelook after her younger brother.

have to
has to
hasn't to
Вы ответили верно!
0
Choose the right answer.
/

Nickwatch a commercial. He can skip it.

have to
don't have to
doesn't have to
Вы ответили верно!
0
Choose the right answer.
/

Allana and Sophiabe there in time.

have to
has to
Вы ответили верно!
0
Choose the right answer.
/

Irefuse writing this article. I can't find enough information.

have to
don't have to
has to
Вы ответили верно!
0
Choose the right answer.
/

My brotherswitch off the TV when I do my homework.

have to
has to
doesn't have to
Вы ответили верно!
0
Choose the right answer.
/

My parents probably won't watch this game show. Theyvisit my grandparents.

have to
has to
don't have to
Вы ответили верно!
0
Choose the right answer.
/

Youbuy any magazines. You can find them on the Internet.

have to
don't have to
doesn't have to
Вы ответили верно!
0
Choose the right answer.
/

Carlaanswer to journalists. It can spoil her work.

have to
doesn't have to
has to
Вы ответили верно!
0
Fill the gaps with have to/has to/don't have to/doesn't have to.
/

Peoplewear well for the opera.

Вы ответили верно!
0
Fill the gaps with have to/has to/don't have to/doesn't have to.
/

I can't watch the new episode of my favorite series. Itidy up my room right now.

Вы ответили верно!
0
Fill the gaps with have to/has to/don't have to/doesn't have to.
/

Igo now. The journalist is waiting for me!

Вы ответили верно!
0
Fill the gaps with have to/has to/don't have to/doesn't have to.
/

Вы ответили верно!
0
Fill the gaps with have to/has to/don't have to/doesn't have to.
/

Вы ответили верно!
0
Fill the gaps with have to/has to/don't have to/doesn't have to.
/

Вы ответили верно!
0
Fill the gaps with have to/has to/don't have to/doesn't have to.
/

Вы ответили верно!
0
Fill the gaps with have to/has to/don't have to/doesn't have to.
/

Вы ответили верно!

Send this form

Bl6. L4.1. Obligations and negative modals UA
0%
Copyright© 2023 Home School