Bl7. L1.1. Infinitive UA

Bl7. L1.1. Infinitive UA

0

Сьогодні розберемо дві форми дієслів - інфінітив і герундій, зрозуміємо навіщо вони потрібні, і як ними користуватися. А також ми вивчимо лексику про відносини та інші соціальні зв'язки.

0

Useful words:

make upпридумувати

cover upприховувати

look upшукати / знаходити інформацію у книзі

bring upпочинати розмову

speak outвисловлюватися

print out роздруковувати

come out зізнатися
hand out раздавати

 

 

0
Find the continuation of the sentence.
/

Shall we print out
a new information in the library?
Shall I make up
a salary every month?
a new idea for our show?
Shall he look up
Shall she cover up
cinema tickets?
her leg scar?
Shall they hand out
Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0

Useful words:

apologise to sb forвибачатися перед кимось

fond of любити

jealous заздрити

married toзаміжня/одружений з

look after наглядати за

grow up виростати

on purposeнавмисно

chat to sb about говорити  з кимось про

forgive прощати

fall out (with)сваритися

split up разірвати стосунки

promise обіцяти

pretend прикидатися

 

 

0
Choose the correct answer.
/

You shouldfor your behavior.

promise
apologise
look
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

I don't want toabout it with you.

forgive
grow
chat
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

He isto Joanne. They are an ideal couple.

fond
married
fall
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

I don'tto love you forever.

promise
split up
apologise
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Tomwith his wife.

fall out
fell out
fells out
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

She splitted up with Nick

on purchase
on proposal
on purpose
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

I can't go out tonight. I have tomy sister.

apologise
look after
split up
Вы ответили верно!
0

Infinitive

Інфінітив це невизначена форма дієслова, що відповідає на питання «Що робити?», «Що зробити?». Найчастіше інфінітив використовується з часткою to, проте в деяких випадках вона може бути відсутньою. Інфінітив називає безпосередньо дію, без особи, числа, а також відміни.

 • I would like to apologise to him. –  Я хотів би перед ним вибачитися.
 • I promise to call you. – Я обіцяю звонити тобі.

В заперечних реченнях частка not ставиться перед інфінітивом та часткою to:

 • I will try not to get lost. Я постараюсь не загубитися.
 • She asked me not to leave the house. Вона попросила мене не залишати дім.

Дієслова, після яких вживається тільки інфінітив:


Afford  Дозволити собі що-небудь;

Agree  Погоджуватися;

Aim  Націлюватися;

Arrange Домовлятися;

Attempt Намагатися;

Ask Просити;

Decide Вирішувати;

Deserve Заслуговувати;

Expect Очікувати;

Fail Зазнати невдачі;

Guarantee Гарантувати;

Hope Сподіватися;

Learn Вчитися;

Manage Ухитритися;

Offer Пропонувати;

Plan Планувати;

Prepare Готувати;

Pretend Прикидатися;

Promise Обіцяти;

Refuse Відмовлятися;

Seem Здаватися;

Threaten Погрожувати;

Turn out Опинитися;

Undertake Гарантувати, зробити

0
Put “to” where it is necessary or leave blank.
/

He deservesbe forgiven.

Вы ответили верно!
0
Put “to” where it is necessary or leave blank.
/

She is jealoustoo often.

Вы ответили верно!
0
Put “to” where it is necessary or leave blank.
/

It takes time for the plantgrow up.

Вы ответили верно!
0
Put “to” where it is necessary or leave blank.
/

They went for a long timesplit up.

Вы ответили верно!
0
Put “to” where it is necessary or leave blank.
/

He said they aremarried.

Вы ответили верно!
0
Put “to” where it is necessary or leave blank.
/

We look afterthe child.

Вы ответили верно!
0
Choose the correct variant.
/

It is importantwith your relatives.

get on
to get on
Вы ответили верно!
0
Choose the correct variant.
/

She shouldto her mother for the broken vase.

apologize
to apologize
Вы ответили верно!
0
Choose the correct variant.
/

Jesse usuallyto his father about his problems.

chats
to chat
Вы ответили верно!
0
Choose the correct variant.
/

I'd liketo the cinema.

go
to go
Вы ответили верно!
0
Choose the correct variant.
/

You shouldthis exhibition.

visit
to visit
Вы ответили верно!
0
Choose the correct variant.
/

He lovesvery much. This is disgusting.

lies
to lie
Вы ответили верно!
0
Choose the correct variant.
/

You shouldn'twith her.

split up
to split up
Вы ответили верно!
0
Choose the correct variant.
/

Heon his own.

walks
to walk
Вы ответили верно!
0
Choose the correct variant.
/

She advisedJane.

forgive
to forgive
Вы ответили верно!
0
Choose the correct variant.
/

I suggest notwith each other.

fall out
to fall out
Вы ответили верно!
0

Gerund

Герундій- неособова форма дієслова із закінченням -ing. Вона включає в себе риси іменника і дієслова. Герундій не змінюється за числами та особами, а також вживається без артикля. У російській та українській мовах герундія не існує, проте можна провести аналогію з віддієслівними іменниками, інфінітивом, або, в деяких випадках, дієприкметниками і дієсловами.

 • Playing piano is my hobby. – Гра на піаніомоє хобі.
 • Making parties is fun. – Влаштовувати вечірки весело.
 • Living here, she realized her life goals. – Живучи тут, она усвідомила свої життєві цілі.

В даному випадку у нас герундий був початку речення. Якщо він стоїть після дієслова, після якого ми використовуємо тільки герундій, ми не додаємо to, як ми робили з інфінітивом.

 • I enjoy traveling alone. - Мені подобається подорожувати одному.
 • We avoid eating and cooking meat. – Ми уникаємо їсти і готувати м'ясо.
 • They don’t understand living in a village. Вони не розуміють, як жити (життя) в селі.
 • When I was 7 I resisted going to school. It was boring. – Коли мені було 7 років, я пручався ходити в школу. Було сумно.

Дієслова, після яких вживається тільки герундій:

Admit- Визнавати;

Adore - Любити;

Avoid- Уникати;

Can not stand - Не виносити(морально щось або когось);

Carry on - Продовжувати;

Consider - Розглядати(позицію,думку);

Delay- Затримувати;

Deny- Заперечувати;

Discuss- Обговорювати;

Enjoy- Насолоджуватися;

Escape- Уникати;

Fancy - Дуже хотіти;

Feel like doing- Бути в настрої зробити що-небудь;

Finish- Закінчувати;

Imagine - Уявляти;

Involve - Залучати;

Keep - Продовжувати;

Look forward to- З нетерпінням очікувати;

Mention- Згадувати;

Mind- Заперечувати;

Miss - Зазнати невдачі;

Postpone- Відкладати;

Practise- Практикувати;

Quit - Припиняти що-небудь робити;

Recall- Згадувати;

Recent- Обурюватися;

Resist- Чинити опір;

Risk - Ризикувати;

Suggest - Пропонувати;

Tolerate- Терпіти;

Understand - Розуміти;

0
Open the gaps using gerund.
/

(Do) sports is good for your health.

Вы ответили верно!
0
Open the gaps using gerund.
/

(Play) chess is good for the mind.

Вы ответили верно!
0
Open the gaps using gerund.
/

(Gamble) is a bad habit.

Вы ответили верно!
0
Open the gaps using gerund.
/

I am(look) for my friend.

Вы ответили верно!
0
Open the gaps using gerund.
/

(Fall) in love is a bad idea.

Вы ответили верно!
0

У більшості слів для створення герундія просто додається закінчення -ing (asking, talking), проте є деякі винятки:

Коли в кінці дієслова варто неозвучена e вона випадає (hike hiking; move moving)

Якщо дієслово закінчується на ie воно замінюється на y (lie lying; tie tying).

0
Open the gaps using gerund.
/

He is(play) video games now.

Вы ответили верно!
0
Open the gaps using gerund.
/

Emily is(try) to look after her brother.

Вы ответили верно!
0
Open the gaps using gerund.
/

When they finish eating(eat) they will go to the lesson.

Вы ответили верно!
0
Open the gaps using gerund.
/

She afford writing(write) the esse till the end of the month.

Вы ответили верно!
0

Answer the questions:

1. Tell about relations with your family members if it’s not something personal.

2. Tell me about your usual mood.

3. How often do you fall out with your relatives, friends? Can you apologise even when your point is right?

4. Have you ever split up your relationship?

5. Would you rather spend your time with family or alone?

6. How do you see a perfect marriage?

7. How often do you get jealous of someone?

0

Infinitive ми використовуємо називаючи безпосередньо дію, без особи і числа (зазвичай з часткою to).

Gerund є неособистої формою дієслова із закінченням -ing. Використовується в активному і пасивному стані.

 

Дієслова, після яких вживається тільки інфінітив:


Afford- Дозволити собі що-небудь;

Agree- Погоджуватися;

Aim- Націлюватися;

Arrange- Домовлятися;

Attempt- Намагатися;

Ask- Просити;

Decide- Вирішувати;

Deserve- Заслуговувати;

Expect- Очікувати;

Fail- Зазнати невдачі;

Guarantee- Гарантувати;

Hope- Сподіватися;

Learn- Вчитися;

Manage- Ухитритися;

Offer- Пропонувати;

Plan- Планувати;

Prepare- Готувати;

Pretend- Прикидатися;

Promise- Обіцяти;

Refuse- Відмовлятися;

Seem- Здаватися;

Threaten- Погрожувати;

Turn out- Опинитися;

Undertake- Гарантувати, зробити

 

 

Новая информация:

Дієслова, після яких вживається тільки герундій:

Admit- Визнавати;

Adore - Любити;

Avoid- Уникати;

Can not stand - Не виносити(морально щось або когось);

Carry on - Продовжувати;

Consider - Розглядати(позицію,думку);

Delay- Затримувати;

Deny- Заперечувати;

Discuss- Обговорювати;

Enjoy- Насолоджуватися;

Escape- Уникати;

Fancy - Дуже хотіти;

Feel like doing- Бути в настрої зробити що-небудь;

Finish- Закінчувати;

Imagine - Уявляти;

Involve - Залучати;

Keep - Продовжувати;

Look forward to- З нетерпінням очікувати;

Mention- Згадувати;

Mind- Заперечувати;

Miss - Зазнати невдачі;

Postpone- Відкладати;

Practise- Практикувати;

Quit - Припиняти що-небудь робити;

Recall- Згадувати;

Recent- Обурюватися;

Resist- Чинити опір;

Risk - Ризикувати;

Suggest - Пропонувати;

Tolerate- Терпіти;

Understand - Розуміти;

0

Глаголы, после которых употребляется только герундий:

Admit – Признавать;

AdoreОбожать;

Avoid Избегать;

Can’t standНе выносить;

Carry onПродолжать;

ConsiderРассматривать;

Delay Задерживать;

Deny Отрицать;

Discuss Обсуждать;

Enjoy Наслаждаться;

Escape Ускользать;

FancyОчень хотеть;

Feel like doing Быть в настроении сделать что-либо;

Finish Заканчивать;

ImagineПредставлять;

InvolveПривлекать;

KeepПродолжать;

Look forward to С нетерпением ожидать;

Mention Упоминать;

Mind Возражать;

Miss Потерпеть неудачу;

Postpone Откладывать;

Practise Практиковать;

Quit Прекращать что-либо делать;

Recall Вспоминать;

Recent Негодовать;

Resist Сопротивляться;

Risk Рисковать;

SuggestПредлагать;

Tolerate Терпеть;

Understand Понимать;

На жаль, потрібно вивчити дієслова, після яких ми використовуємо герундий і інфінітив. Ідеального варіанту для того, щоб розпізнати дієслово, після якого буде герундій або інфінітив, немає. На наступному уроці ми поговоримо більше про різницю між інфінітивом та герундієм, а також розберемося з дієсловами, після яких може бути як інфінітив, так і герундій.

Useful words for the next lesson:

care about дбати про

argue with sb about сперичатися з кимось про

admire sb for захоплюватися кимось через

kind to добрий до

proud of гордий за

on your own –  самостійно

in common withразом з

in loveзакоханий

in contact with в контакті з

lie брехати

relativeродич

bring upвиховувати (дитину)

get on (with) ладити з

let downразчаровувати

0

К сожалению, нужно выучить глаголы, после которых мы используем герундий и инфинитив. Идеального варианта для того, чтобы распознать глагол, после которого будет герундий или инфинитив, нет. На следующем уроке мы поговорим больше о разнице между инфинитивом и герундием, а также разберемся с глаголами, после которых может быть как инфинитив, так и герундий.

Useful words for the next lesson:

care about заботиться о

argue with sb about спорить с кем-то о

admire sb for восхищаться кем-то за

kind to добрый к

proud of горд за

on your own –  самостоятельно

in common withвместе с

in loveвлюблен

in contact with в контакте с

lie лгать

relativeродственник

bring upвоспитывать (ребенка)

get on (with) ладить с

let downразочаровывать

0

Send this form

Bl7. L1.1. Infinitive UA
0%
Help
Copyright© 2023 Home School