Bl7. L2.2. Too, enough, such, so UA

Bl7. L2.2. Too, enough, such, so UA

0

Сьогодні ми вивчимо прислівники too і enough, а також прикметник such і прислівник so. Розберемо конструкцію as ... as ... і поповнимо свій лексикон новими словами на тему особистісних якостей.

0

Useful words:

1. ambitious амбітний

2. cheerful життєрадісний

3. competitive схильний до суперництва

4. curious допитливий

 

5. cynical цинічний

6. easy-going комунікабельний, поступливий

7. enthusiastic повний ентузіазму

8. friendly доброзичливий

 

9. generous щедрий

10. helpful корисний

11. honest чесний

12. modest скромний

 

13. optimistic оптимістичний

14. outgoing легкий на підйом

15. patient терплячий

16. reliable надійний, на якого можна покластися

 

17. shy сором'язливий

18. selfconfident впевнений у собі

19. serious серйозний

20. sociable товариський

 

21. successful успішний

22. talkative говіркий
23. unpredictable непередбачуваний

0
Translate the word.
/

Modest.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Translate the word.
/

Patient.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Translate the word.
/

Unpredictable.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Translate the word.
/

Shy.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Translate the word.
/

Reliable.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Translate the word.
/

Helpful.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Translate the word.
/

Talkative.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Translate the word.
/

Ambitious.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Translate the word.
/

Cheerful.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Translate the word.
/

Cynical.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Write the comparative and superlative short form.Example of answer: more beautiful; the most beautiful
/

Short .

Вы ответили верно!
Correct answer:
0
Write the comparative and superlative short form.Example of answer: more beautiful; the most beautiful
/

Big .

Вы ответили верно!
Correct answer:
0
Write the comparative and superlative short form.Example of answer: more beautiful; the most beautiful
/

Sad.

Вы ответили верно!
Correct answer:
0
Write the comparative and superlative short form.Example of answer: more beautiful; the most beautiful
/

Important .

Вы ответили верно!
Correct answer:
0
Write the comparative and superlative short form.Example of answer: more beautiful; the most beautiful
/

Expensive .

Вы ответили верно!
Correct answer:
0
Write the comparative and superlative short form.Example of answer: more beautiful; the most beautiful
/

Small .

Вы ответили верно!
Correct answer:
0
Write the comparative and superlative short form.Example of the answer: more beautiful; the most beautiful
/

Angry .

Вы ответили верно!
Correct answer:
0

Useful words:

adaptableлегко адаптується

attention–seekingспраглий уваги

determinedрішучий

energeticенергійний

flexible гнучкий

good natured приємний (загальне враження)

independent незалежний

motivated мотивований

organized організований

tactful тактичний

thorough сумлінний

0
Find the translation of the word.
/

Легко адаптується .

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Енергійний.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Романтичний.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Той, хто прагне уваги.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Життєрадісний.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Сумлінний.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Непередбачуваний.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Схильний до суперництва.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Організований.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Легкий на підйом.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Вмотивований.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Приємний (загальне враження).

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Незалежний.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Оптимістичний.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Гнучкий.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0
Find the translation of the word.
/

Рішучий.

Вы ответили верно! Вы ответили неверно!
0

Використання «too»
 

Прислівник too зазвичай вживається перед прикметником або прислівником і означає занадто.

 

too + прикметник      

 • She has too much money. – У неї занадто багато грошей.
 • He is too old to get married. – Він занадто старий щоб одружитися.

 

too + прислівник        

 • He is driving the car too fast. – Він веде машину занадто швидко.
 • The music plays too loud. – Музика грає занадто голосно.

 

0
Put the sentence into the correct order.
/

Place a word here or click
She
is
too
self-confident
Вы ответили верно!
Correct answer:
0
Put the sentence into the correct order.
/

Place a word here or click
Mark
is
speaking
too
fast
Вы ответили верно!
Correct answer:
0
Put the sentence into the correct order.
/

Place a word here or click
they
are
too
attention-seeking
Вы ответили верно!
Correct answer:
0
Put the sentence into the correct order.
/

Place a word here or click
My
new
boss
won't
be
too
energetic
Вы ответили верно!
Correct answer:
0

Використання «enough»

Прислівник enough вживається, як правило, перед іменником, але після прикметника або прислівника, і означає досить.

 

прикметник + enough

 • He was helpful enough to carry those bags. – Він був досить сильним, щоб нести ті сумки.
 • They are not optimistic enough. – Вони не занадто оптимістичні.

 

наріччя + enough

 • She is not speaking tactfully enough. – Вона розмовляє недостатньо тактовно.
 • Is that honest enough for you? – Це досить чесно для тебе?

 

enough + іменник

 • I have enough friends. I'm a sociable person. – У мене досить друзів. Я товариська людина.
 • I'm serious. I have enough money to buy this bag for you. – Я серйозно, у мене досить грошей, щоб купити тобі цю сумку.

 

0
Choose the correct answer.
/

I'm not going for a walk, it's

too late
late enough
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Music is. Turn up the volume!

quiet enough
too quiet
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

It's alreadyto turn off the light.

too light
light enough
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Mike is, he is afraid to perform on the stage.

too shy
shy enough
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

You areto win this competition.

too smartest
smart enough
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

I was waiting. I'm tired.

too long
long enough
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

He looksto help us.

too strong
strong enough
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

I knowto advise you this.

too more
enough
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

This dog looks

too dangerous
danger enough
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

The engine is. We can go.

too cold
cold enough
Вы ответили верно!
0
End the sentence using too or enough.
/

You speak, please be quiet. .

loud
Вы ответили верно!
0
End the sentence using too or enough.
/

I'm notto take part in the competition.

strong
Вы ответили верно!
0
End the sentence using too or enough.
/

Aaron is. He is wrong. .

aggressive
Вы ответили верно!
0
End the sentence using too or enough.
/

I don't want to go out. It'soutside.

cold
Вы ответили верно!
0
End the sentence using too or enough.
/

The table is, can you help? .

heavy
Вы ответили верно!
0

Конструкція «as ... as»

Конструкція «as ... as» перекладається як такий же ... як/так само ... як. Ми використовуємо конструкцію, коли хочемо показати, що два предмета або людини схожі в чомусь.

 

(Not) as + прикметник + as

 • These parents are as shy as their children. – Ці батьки такі ж сором'язливі, як і їхні діти.
 • I'm not as flexible as you. – Я не такий гнучкий, як ти.

 

 

0
Write three sentences about your friends, using too … , not … enough, (not) as … as.
/

0

Використання «such»

Займенник such вживається з іменником (перед яким може стояти прикметник) і означає такий.

 

Such + прикметник + іменник

 • Mary has such an outgoing brother. – У Мері такий легкий на підйом брат.
 • Her husband is such an independent person. – Її чоловік такий незалежна людина.

 

Such + оцінне іменник        

 • He is such an idiot that nobody argue with him. – Він такий дурний, що ніхто і не сперечається з ним.
 • It's such a situation when you need to be more organized. – Це та сама ситуація, коли тобі потрібно бути більш організованим.

 

Such + іменник (Подібний/такого роду)

 • She does not tolerate such an attitude towards herself. – Вона не терпить подібного ставлення до себе.
0

Використання «so»

Займенник so вживається з прикметником (після якого немає іменника) або власною мовою і означає так/такий.

 

So + прикметник

 • He is so cheerful. It is pleasant to talk to him. – Він такий життєрадісний. З ним приємно говорити.
 • My friend is so unpredictable. I really love it. – Мій друг такий непередбачуваний. Мені подобається це.

 

So + прислівник

 • He speaks so loudly. It sometimes confuses me. – Він так голосно говорить. Це іноді плутає мене.
 • John runs so quickly I can’t catch him. – Джон бігає так швидко, я не можу його зловити.

 

So + many / few + множина

 • I did not know you have so many energetic employees. – Я не знав, що у тебе так багато енергійних співробітників.
 • You never told me you had so few motivated friends. – Ти ніколи не говорив, що у тебе так мало мотивованих друзів.

           

So + much / little + неісчісляемие іменники

 • They have so little milk in the shop. – У них так мало молока в магазині.
 • She has so much time to do sport. – У неї так багато часу для занять спортом.

           

So + much / little / often / rarely

 • I see her so often this week. – Я бачу її так часто на цьому тижні.
 • Henry smokes so much. – Генрі так багато курить.

 

0
End the sentences using so or such.
/

Oliver is. He is a very positive guy. .

cheerful
Вы ответили верно!
0
End the sentences using so or such.
/

My friend isthat it's boring to talk to him. .

serious
Вы ответили верно!
0
End the sentences using so or such.
/

Tom isperson. I like him. .

enthusiastic
Вы ответили верно!
0
End the sentences using so or such.
/

Jerry is. He is annoying. .

unpredictable
Вы ответили верно!
0
End the sentences using so or such.
/

It wasbook that I didn't even finish it.

boring
Вы ответили верно!
0
End the sentences using so or such.
/

My friend hasdog.

cute
Вы ответили верно!
0
End the sentence. Use so or such.
/

Paul isof his son. He is a winner.

such a proud
so proud
Вы ответили верно!
0
End the sentence. Use so or such.
/

This isperformance, I want to recommend it to you. .

such a great
so great
Вы ответили верно!
0
End the sentence. Use so or such.
/

She isthat she does not let me be sad.

optimistic
Вы ответили верно!
0
End the sentence. Use so or such.
/

I'm going to the park onday.

beautiful
Вы ответили верно!
0
End the sentence. Use so or such.
/

You are lucky to havefriends.

reliable
Вы ответили верно!
0
End the sentence. Use so or such.
/

I am happy that I gotgift.

lovely
Вы ответили верно!
0
End the sentence. Use so or such.
/

This route isthat I barely made it. .

long
Вы ответили верно!
0
End the sentence. Use so or such.
/

New Year isholiday.

wonderful
Вы ответили верно!
0
End the sentence. Use so or such.
/

Donald is. He is a serious person.

so self-confident
such a self-confident
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

It isdirty here. We should clean this room.

such a
too
enough
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

We didto help Martin.

so
such
too
enough
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Why are youactive?

so
such
enough
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Your play isdramatic. I am impressed.

so
such
enough
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

Eugene isa wonderful person. I would like to meet him again.

so
such
too
enough
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

I want to sleep. I'mtired.

such
too
enough
Вы ответили верно!
0
Choose the correct answer.
/

We need to findevidence.

so
such a
too
enough
Вы ответили верно!
0

 

Прислівник too зазвичай вживається перед прикметником або прислівником, і означає занадто.

Прислівник enough вживається, як правило, перед іменником, але після прикметника або прислівника, і означає досить.

 

Useful words for the next lesson:

fall in love with закохатися

give / make somebody a promise дати комусь обіцянку

break a promise порушити обіцянку

do sb a favour зробити комусь послугу

be in favour with бути на користь кого–то

have the courage to do мати сміливість зробити

take pity on sb зглянутися над кимось

feel pity for somebody жаліти когось

lose an argument програти суперечку

put down відкласти
stand up for відстоювати

 

0

https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM

Send this form

Bl7. L2.2. Too, enough, such, so UA
0%
Help
Copyright© 2023 Home School